Project 13: Ushamwari

 

 

Medisch specialisten van het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) zijn sinds 2012 betrokken bij drie ziekenhuizen in Zimbabwe. Deze ziekenhuizen worden aangestuurd door de Dominican Sisters, een kerkelijke organisatie die zetelt in Harare. De artsen van het OLVG zijn daar diep onder de indruk geraakt van de toewijding en veerkracht van de artsen en verpleegkundigen die hun werk met zo beperkte middelen doen. Daarom hebben zij in 2012 de Stichting Ushamwari (‘vriendschap’) OLVG-Zimbabwe opgericht. Het doel is om hun Zimbabwaanse collega’s te ondersteunen. Kleinschalig, met structurele projecten. De stichting ondersteunt drie partnerziekenhuizen in Zimbabwe. Een daarvan, is het St. Theresa’s hospital in Mvuma, dat ligt tussen Harare en Bulawayo. Dit ziekenhuis zullen wij bezoeken op onze reis en daar in de praktijk zien welke invloed de samenwerking heeft op de Zimbabwaanse praktijk.

 

 

Stichting Ushamawari erkend het enorme potentieel van Zimbabwe. Het is een vruchtbaar land, met veel bodemschatten en een overweldigend natuurschoon. Maar de grootste potentie van het land is wel de bevolking zelf, aldus de Stichting: veerkrachtige, levens- lustige mensen met nog altijd het hoogste opleidings- niveau in Afrika. Maar Zimbabwe is ook hard geraakt door de HIV-epidemie, die Zimbabwe ontwrichtte. Daarnaast kent het land grote economische en politieke problemen. Door een slecht imago dreigt het land “vergeten” te worden. Stichting Ushamawari probeert daar op haar eigen manier een stokje voor te steken.

 

De stichting Ushamwari OLVG-Zimbabwe richt zich vooral op de zorg voor mensen met hiv en tuberculose, en op de moeder-en-kindzorg. Voorop staan uitwisseling van kennis via online consulten, en verbeteren van diagnostiek en therapie. Dat doen ze binnen vier concrete projecten:

uitwisselingsprogramma’s, het opzetten en verbeteren van laboratoria, het investeren in online consultancy en ontwikkelen van de gynaecologische- en verloskundigepraktijk. 

Interviews Ushamwari

Interview met de werknemers van het St. Theresa Hospital

Verslag

Verslag van ons bezoek aan het St. Theresa Hospital

Media

foto's en filmpjes van het project ter plekke.

Impact Report

Een rapport over de impact van onze Wakawaka's bij St. Theresa's